Reanimeren/AED

Dag Dossers,

Op een nog nader te bepalen datum in 2020 bestaat er een mogelijkheid
voor de tennisleden om de cursus reanimeren/AED te volgen.
De noodzaak hiervan is de laatste tijd weer gebleken.
De kosten hiervoor bedragen € 35,00 pp, de penningmeester betaalt
hiervan € 15,00 pp, zodat per lid € 20,00 voor eigen rekening komt.

Opgave kan bij Henk Goren, per mail (hjggoren@hotmail.com) of
telefonisch (06-51260601).
Er is plaats voor maximaal 10 personen, vol is vol.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Henk Goren