Welkom


Dinsdag 16 april om 18:00 Tennis training en info op de tennisbaan

Woensdag 22 mei: de 10 van Bellingwolde

Voor het laatste nieuws zie ….. LAATSTE NIEUWS


Welkom op de website van L.T.C. DOS te Bellingwolde, de tennis- en Jeu de Boulesvereniging van Bellingwolde . Op deze website informeren we leden en bezoekers over zaken rondom de tennisvereniging en de Jeu de Boulesvereniging. Deze website kan bekeken worden op computers, tablets of smartphones. Voor wie het prettig vind is er een pagina met uitleg over de werking van deze website, zie Hoe werkt de website van L.T.C. DOS

Voor informatie over lidmaatschap van de tennisclub of de Jeu de Boules vereniging,  ga naar pagina L.T.C. DOS.