Jaarvergadering Jeu Boules 2017

ALV Jeu de Boules DOS 22 februari 2017 om 15.00 in de kantine.
Voorafgaand een uurtje Jeu de boulen: 14.00

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. vaststellen verslag 2016
 4. Verslag penningmeester
 5. Contributieverhoging
 6. Ledenwerving
 7. Aktiviteiten 2016/2017

 8. Clubcompetie
 9. Gebruik Website
 10. 100 jaar bestaan ltc DOS in 2018
 11. Afscheid Henk Hulzebos; nieuw bestuurslid Rika Smid
 12. Rondvraag
 13. Sluiting