Verslag Activiteiten Jeu de Boules 2019

Samenstelling Bestuur: Dien Dijksterhuis (voorzitter) , Henk Goren ( vice voorzitter) en Klaas Kirchhoff ( penningmeester)
Samenstelling Activiteitencommissie: Dien Dijksterhuis, Rika Smid en Flip Nomden.
Op elke woensdag vanaf 14.00 uur hebben we jeu de boules gespeeld. Een paar keer hebben we het afgelast vanwege te geringe deelname door regen of extreme warmte , zodat we zeker 40 keer één of twee wedstrijdjes hebben gespeeld.
Op woensdag 28 februari was de jaarvergadering, waar 22 personen aanwezig waren.
In de maanden maart, april, mei en de maanden augustus, september, oktober hebben we respectievelijk een voorjaars- en een najaarscompetitie gespeeld. De eerste drie bij de voorjaarscompetitie waren 1. Flip Nomden, 2. Mina Nomden en 3. Meta Schortinghuis. Bij de
najaarscompetitie waren dat 1. Meta Schortinghuis, 2. Trijn Koolhof en 3. Gerard Oterdoom.
Op de eerste zondag van april was het openingstoernooi , samen met de tennissers.
Op vrijdag 25 mei was de dag van het traditionele “Rondje Kemperpark” met een barbecue bij de kantine als afsluiting. Er waren 22 boulers en 26 deden mee aan de barbecue. Het was die dag schitterend weer en de winnaar bij de dames was Tonnie Steenbergen en bij de heren Theo Fennis.
In mei hebben we geprobeerd om via de scholen ook de jeugd bij onze jeu de boulesclub te betrekken, maar ondanks alle inspanningen had dit totaal geen resultaat.
Op zaterdag 18 augustus was er een (vakantie) thuisblijverstoernooi, samen met de tennissers. Na afloop was er een gratis BBQ vanwege het 100-jarig bestaan van L.t.C. DOS.
Het zgn . Noabertoernooi waarbij ook jeu de boulers van verenigingen uit omliggende plaatsen worden uitgenodigd is in 2018 niet gehouden.
Op zondag 28 oktober was het zgn. slottoernooi voor tennissers en jeu de boulers. Er waren 14 jeu de boulers aanwezig. De namen openingstoernooi en slottoernooi zijn niet van toepassing op de jeu de boulers, want die spelen in principe het hele jaar door.
In november hebben we een fakkel/snert toernooi gehouden op sfeervol verlichte banen. Er waren 25 deelnemers en de uitslag was: 1. Wil Fennis 2. Irene Lensselink en 3. Theo Fennis. De snert die later werd opgediend smaakte voortreffelijk en was weer bereid door Alie Goren.
Wat toernooien betreft werd het jaar afgesloten met de kerstmiddag: kerstversierselen in de kantine en sfeervolle verlichting op de baan. De leden die dit mogelijk gemaakt hebben worden hartelijk bedankt. Speciale dank gaat uit naar Ans Hak die net als voorgaande jaren de “kerstdis” verzorgde. Dit keer serveerde ze heerlijke soep en zeer gevarieerde salades met als toetje vele soorten ijs en puddingsoorten. Net als in 2017 ( Trijn Koolhof en Gerard Oterdoom) werd er ook nu een verhaal voorgelezen. Dit keer door Harmina Nieuwenweg. Er waren 28 deelnemers.